Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Общин

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-06-12 10:17:35
№ 20200612BoLW464013

Описание:

Изготвяне на работен инвестиционен проект за всеки от обектите, вкл. авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с основно обновяване на първата детска площадка, разширение на втората и изграждане на третата и четвъртата, включително доставка и монтаж на детски съоръжения за игра и парково оборудване, изграждане на ударопоглъщащи настилки и др. Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката, следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и действащите в страната приложими стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и БДС EN 1177, или еквивалентни. Пълно описание на поръчката се съдържа в приложените към настоящата обява изисквания, условия и указания за участие и технически спецификации.


Документи
19372020121006_Obiava_detski ploshtadki.pdf
45532020121106_Elba.pdf
45582020121106_Kraina.pdf
46022020121106_Ogledaloto.pdf
46062020121106_Radko Dimitriev.pdf
19012020121206_Dogovor-proekt_detski ploshtadki.doc
19082020121206_Tehn. zadanie_detski ploshtadki.pdf
19122020121206_Tehnicheski specifikacii_detski ploshtadki.pdf
19182020121206_Obrazci.rar
28552020121206_Metodika_detski ploshtadki_Iztochen.pdf

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти 2020-06-25 09:50:00
Протокол от работата на комисията и класиране на участниците 2020-07-21 10:25:00
Договор 2020-09-10 09:30:00

<-- Обратно към поръчки