Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Проектиране на улици на територията на Район „Източен“ – Община Пловдив“ по две обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-12 12:30:17
№ 20200612Pctq476308

Описание:

Предмет на обществената поръчка: „Проектиране на улици на територията на Район „Източен“ – Община Пловдив“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Проектиране на реконструкция на ул.”Арх. Камен Петков” - от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул.”Богомил”;

Обособена позиция № 2 – „Проектиране на реконструкция на ул.”Славянска” - от бул. „Източен” до ул.”Лев Толстой

 


Обхват на обществената е избор на изпълнител за  идеен и технически инвестиционен проект за реконструкция на улици на територията на Район „Източен“ – Община Пловдив.

Изпълнението на услугата ще се осъществява в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение – неразделна част от документацията.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор – неразделна част от документацията.


Документи
33062020121206_Dokumentacia proektirane.pdf
33162020121206_Задание ОП 1.pdf
33212020121206_Задание ОП 2.pdf
33252020121206_Ситуационен план ОП 1.pdf
33292020121206_Ситуационен план ОП 2.pdf
34282020121206_Проектодоговор.doc
34382020121206_Образци.rar

ПубликацияДата
Решение за определяне на изпълнител и протоколи на комисията 2020-10-02 11:50:00
Съобщение за връчване на решение за класиране 2020-10-13 15:30:00

<-- Обратно към поръчки