Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧАЙКА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-04-24 17:21:16
№ 20190424Mgxh366432

Описание:

Ще се осъществяват доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧАЙКА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детското заведение и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


Документи
18032019241804_Обява.pdf
18182019241804_Указания и приложения към обява.doc
22132019241804_ОП 1 Мляко и млечни продукти КСС.xlsx
22162019241804_ОП 2 Месо и месни продукти КСС.xlsx
22202019241804_ОП 3 Хляб и тестени продукти КСС.xlsx
22232019241804_ОП 4 Пресни плодове и зеленчуци КСС.xlsx
22272019241804_ОП 5 Консерви и пакетирани продукти КСС.xlsx
22332019241804_Проект Договор ОП 1 Мляко и млечни продукти.doc
22402019241804_Проект Договор ОП 2 Месо и месни продукти.doc
22452019241804_Проект Договор ОП 3 Хляб и тестени изделия.doc
22502019241804_Проект Договор ОП 4 Пресни плодове и зеленчуци.doc
22552019241804_Проект Договор ОП 5 Консерви и пакетирани продукти.doc

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване срок на обява 2019-05-08 11:54:00
Протокол 2019-05-28 22:46:00
Прекратяване 2019-05-29 12:21:00

<-- Обратно към поръчки