Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставки на пресни плодове и зеленчуци за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-27 15:01:19
№ 20180727pVSI340791

Описание:

„Доставки на пресни плодове и зеленчуци за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


Документи
09022018271507_Документация доставки плодове и зеленчуци.pdf
09122018271507_техническо предложение доставки пресни плодове и зеленчуци.docx
09222018271507_ценово предложение доставки пресни плодове и зеленчуци.doc
10012018271507_образец на договор за доставки на плодове и зеленчуци.doc
10122018271507_декларация конфиденциалност.docx
10462018271507_списък чл. 54 ал. 2 ЗОП - обр. 3.doc
11232018271507_КСС.xls
11332018271507_ESPD-BG1.doc
11412018271507_espd-request.zip

ПубликацияДата
Протокол № 1 за констатациите на Комисията 2018-10-04 14:03:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-10-22 10:35:00
Протоколи, доклад и решение 2018-11-08 15:18:00

<-- Обратно към поръчки