Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-23 12:02:25
№ 20180723zOwn333546

Описание:

Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за общински детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


Документи
05292018231207_документация месо, месни продукти, яйца.pdf
05362018231207_техническо предложение доставки месо, месни продукти, яйца.docx
05392018231207_ценово предложение доставки месо, месни продукти, яйца.doc
05452018231207_образец на договор за доставки на месо и месни хр.продукти.doc
05562018231207_декларация конфиденциалност.docx
06042018231207_списък чл. 54 ал. 2 ЗОП- обр. 3.doc
06102018231207_ESPD-BG1.doc
06142018231207_espd-request.zip
06212018231207_КСС.xls

ПубликацияДата
Протокол № 1 за констатациите на Комисията 2018-08-17 16:28:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-09-05 15:46:00
Протоколи, доклад и решение 2018-10-02 17:18:00
Решение за изменение 2018-10-12 15:12:00

<-- Обратно към поръчки