Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-20 16:05:45
№ 20180720CMRy325463

Описание:

„Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


Документи
28012018201707_Документация мляко и млечни продукти.pdf
28162018201707_образец на договор за доставка на мляко и млечни хр.продукти.doc
28342018201707_техническо предложение доставки мляко и млечни хр. продукти.docx
28392018201707_ценово предложение доставки мляко и млечни хр. продукти.doc
28492018201707_декларация конфиденциалност.docx
28532018201707_КСС.xls
28592018201707_ESPD-BG1.doc
29042018201707_espd-request.zip
29582018201707_списък чл. 54 ал. 2 ЗОП- обр. 3.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 за констатациите на Комисията 2018-08-17 15:38:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-09-05 15:16:00
Протоколи, доклад и решение 2018-10-02 15:28:00
Решение за изменение 2018-10-12 15:25:00

<-- Обратно към поръчки