Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставки на хляб и тестени изделия за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-19 17:11:45
№ 20180719ojne312485

Описание:

Доставки на хляб и тестени изделия за нуждите на детските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” - община Пловдив, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


Документи
29162018191707_документация доставки хляб и тестени изделия.pdf
29252018191707_образец на договор за доставка на хляб(1).doc
29342018191707_техническо предложение хляб и тестени изделия.docx
29412018191707_ценово предложение хляб и тестени изделия.doc
29542018191707_декларация конфиденциалност.docx
30052018191707_КСС.xls
30362018191707_ESPD-BG1.doc
30432018191707_espd-request.хляб и тестени изделия.zip
30592018191707_списък чл. 54 ал. 2 ЗОП- обр. 3.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 за констатациите на Комисията 2018-08-16 10:36:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-08-24 15:00:00
Протоколи, доклад и решение 2018-09-20 15:51:00

<-- Обратно към поръчки