Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-19 16:58:21
№ 20180719ByeL309806

Описание:

Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив, при спазване на изискванията, стандартите и количествата, посочени в Техническата спецификация от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.


ПубликацияДата
Документи за участие 2018-07-23 15:15:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-08-16 16:14:00
Протоколи, доклад и решение 2018-08-24 14:31:00
Решение за изменение 2018-09-21 14:27:00

<-- Обратно към поръчки