Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на нова административна сграда на район “Източен” – община Пловдив”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-13 16:59:07
№ 20160413OlGd138735

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново офис обзавеждане и оборудване на нова административна сграда на район "Източен", за нуждите на общинската администрация. Видовете мебели и артикули, които следва да бъдат доставени от Изпълнителя са подробно посочени като вид, количество и изисквания в Техническата спецификация на възложителя.


Документи
23212016131704_публична покана.pdf
23352016131704_tehn. specifikacii.pdf
23432016131704_proekt na dogovorpdf (1).pdf
23522016131704_metodika za ocenka na oferti.pdf
24292016131704_Приложение-3 Оферта.doc
24382016131704_Приложение-4 Техническо предложение.rtf ново.rtf
24432016131704_Приложение-5 Ценово предложение.doc

ПубликацияДата
Прекратяване 2016-04-19 12:30:00
СЪОБЩЕНИЕ 2016-04-19 12:30:00

<-- Обратно към поръчки