Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в изпълнение на проект „Независим живот – Район „Източен”.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-12 15:17:58
№ 20160412vOFZ124196

Описание:

“Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в изпълнение на проект Независим живот – Район „Източен”. Проектът се осъществява във връзка със сключен договор регистрационен № BG05М9ОР001-2.002-0218-С001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 – „Независим живот”, с регистрационен номер на проектното предложение и на договора: № BG05М9ОР001-2.002-0218-С001, с наименование на договора - „Независим живот – Район „Източен”, сключен между Община Пловдив - район „Източен”, в качеството си на бенефициент и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ЕФМПП“, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на ОП РЧР.Документи
40292016121604_публична покана.pdf
40432016121604_образци на документи.doc
40532016121604_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIQ.pdf
41092016121604_proekt na dogovor.pdf
41182016121604_dokumentaciq.pdf

ПубликацияДата
Протокол № П-НЖ-278 от 12.05.2016 г. 2016-05-13 16:02:00
Договор № П-НЖ-285 от 30.05.2016 г. 2016-05-31 12:00:00
техническо предложение - образец № 6 приложение към договора 2016-05-31 12:00:00
ценово предложение- образец № 7 към договора 2016-05-31 12:00:00
приемо-предавателен протокол № П-НЖ-287 от 31.05.2016 г. 2016-06-03 11:30:00

<-- Обратно към поръчки