Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Източен” – Община Пловдив» с две обособени позиции:

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-20 13:54:03
№ 20150817FatR72697

Описание:

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Източен” – Община Пловдив» с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани в Район „Източен” – І в кв. „Каменица”, до 140 човека;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани в Район „Източен” – ІІ в кв. „Изгрев” и кв. „Столипиново” до 220 човекаДокументи
55022015201308_1. Ukazania i iziskvania.doc
55072015201308_Приложение № 1 Оферта.docx
55112015201308_Приложение № 2 Представяне на участника.docx
55182015201308_Приложение № 3 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.docx
55212015201308_Приложение № 4 Списък на сходни услуги.doc
55242015201308_Приложение № 5 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2.doc
55322015201308_Приложение № 6 Техническо предложение.docx
55362015201308_Приложение № 7 Декларация за подизпълнители.doc
55512015201308_Приложение № 8 Декларациа съгласие на подизп..doc
55582015201308_Приложение № 9 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.doc
56042015201308_Приложение № 10 Декларация по чл.33, ал.4.docx
56092015201308_Приложение № 11 Ценово предложение.docx
56142015201308_Приложение № 12 - Декларация по чл.28, ал.5.doc
56212015201308_Приложение № 13 Декларация за приемане проект на Договор.doc
56272015201308_Приложение № 14 Списък на документите.doc
15282015201408_Приложение № 15 Проект на договор.docx
45472015201408_РЕШЕНИЕ.pdf
45542015201408_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
46202015201408_Заглавна страница.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК 1 2015-10-22 15:05:00
Протокол за разглеждане и оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката - Плик № 2 2015-11-05 15:00:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2015-11-05 15:00:00
Протокол за отваряне на ценовите оферти 2015-11-11 14:00:00
Решение за класиране 2015-11-13 15:00:00
Информация за сключен договор 2016-01-06 17:00:00
Договор № 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2015-12-07 15:00:00
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-01-26 13:45:00
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-01-29 13:40:00
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-02-16 16:12:13
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-03-03 16:25:00
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-03-20 16:25:00
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-04-26 18:30:27
Плащане по договор №: 10-Д 59 От дата: 2015-12-07 2016-04-27 10:02:00
Договор № 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2015-12-07 15:00:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-01-22 13:55:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-01-29 13:55:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-02-16 16:08:44
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-02-28 13:45:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-03-02 08:50:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-03-29 09:50:00
Плащане по договор №: 10-Д 60 От дата: 2015-12-07 2016-04-27 09:59:20

<-- Обратно към поръчки