Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Източен“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І - диетично хранене кв. „Каменица“ – до 150 човека; Обособена позиция ІІ - диетично хранене в кв. „

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-13 16:54:22
№ 20150813Exay64856

Описание:

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на Район „Източен“, Община Пловдив”, по позиции, както следва: Обособена позиция І - диетично хранене кв. „Каменица“ – до 150 човека; Обособена позиция ІІ  - диетично хранене в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“ – до 150 човека


Документи
55182015131608_Приложение № 1 Оферта.docx
55212015131608_Приложение № 2 Представяне на участника.docx
55232015131608_Приложение № 3 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.docx
55272015131608_Приложение № 4 Списък на сходни услуги.doc
55292015131608_Приложение № 5 Декларация чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2.doc
55332015131608_Приложение № 6 Техническо предложение.docx
55372015131608_Приложение № 7 Декларация за подизпълнители.doc
55412015131608_Приложение № 8 Декларациа съгласие на подизп..doc
55462015131608_Приложение № 9 Деклация чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.doc
55522015131608_Приложение № 10 Декларация по чл.33, ал.4.docx
56022015131608_Приложение № 11 Ценово предложение.docx
56082015131608_Приложение № 12 - Декларация по чл.28, ал.5.doc
56132015131608_Приложение № 13 Декларация за приемане проект на Договор.doc
56172015131608_Приложение № 14 Списък на документите.doc
07272015131708_Uslovia za uchastie.docx
13202015131708_Заглавна страница.pdf
13282015131708_РЕШЕНИЕ.pdf
13332015131708_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
01592015271008_Приложение № 15 Проект на договор.docx

ПубликацияДата
Протокол на комисията за отваряне на Плик 1 2015-10-22 15:00:00
Протокол за разглеждане и оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката - Плик № 2 2015-11-05 14:55:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2015-11-05 14:55:00
Протокол за отваряне на ценовите оферти 2015-11-11 13:55:00
Решение за класиране 2015-11-13 14:55:00
Информация за сключен договор 2016-01-06 17:00:00
Договор № 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2015-12-07 14:00:00
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-01-29 13:50:00
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-02-16 16:10:46
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-03-03 16:10:00
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-03-20 16:15:00
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-04-19 16:15:00
Плащане по договор №: 10-Д 61 От дата: 2015-12-07 2016-04-27 10:00:00
Договор № 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2015-12-07 14:00:00
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-01-29 13:55:00
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-02-16 16:06:06
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-02-29 10:55:00
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-03-29 11:40:00
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-03-31 09:30:00
Плащане по договор №: 10Д- 62 От дата: 2015-12-07 2016-04-27 09:57:00

<-- Обратно към поръчки