Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на ремонтни работи по рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източ

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-03 12:11:47
№ 20150703unXF42307

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив

Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

Поръчката се възлага чрез публикуване на публична покана в АОП на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, и се провежда по реда и условията на Глава Осма „А“ от ЗОП.Документи
58452015031307_ПУБЛИЧНА ПОКАНА-АОП.pdf
59212015031307_заглавна страница.pdf
59332015031307_описание на предмета на поръчката.pdf
59542015031307_ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ.pdf
00222015031407_Указания към участниците.doc
00352015031407_образци на документи.doc
00462015031407_DOGOVOR__proekt.doc

ПубликацияДата
Протокол на комисията 2015-07-23 14:00:00
АКТ ОБРАЗЕЦ 19,ПРОТОКОЛИ №1-№8 2015-10-16 10:05:00
АКТ ОБРАЗЕЦ 19,ПРОТОКОЛИ №9 2015-11-06 16:00:00
Договор № 10-Д40 От дата: 2015-07-23 2015-07-24 09:00:00
Плащане по договор №: 10-Д40 От дата: 2015-07-23 2015-10-09 09:00:00
Плащане по договор №: 10-Д40 От дата: 2015-07-23 2015-10-19 09:00:00
Плащане по договор №: 10-Д40 От дата: 2015-07-23 2015-10-19 08:00:00
Плащане по договор №: 10-Д40 От дата: 2015-07-23 2015-11-18 12:35:04

<-- Обратно към поръчки