Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на нова административна сграда на район “Източен” – община Пловдив”

Прекратяване

Дата: 2016-04-19 12:30:00

Описание:

Оттегляне на публична покана изх. № 1000 – 301 от 13.04.2016 г., публикувана в Портала на АОП и Профила на купувача на район „Източен” – община Пловдив на 13.04.2016 г., за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на нова административна сграда на район “Източен” – община Пловдив”, по реда на чл. 101а – чл. 101ж от ЗОП (отм.), открита на 13.04.2016 г. публикувана в РОП на АОП с ID № 9052760/13.04.2016 г., оттеглена от Портала на АОП на 19.04.2016 г., 12:25 ч. Документи
39302016191604_оттегляне публична покана.pdf

<-- Обратно към поръчката