Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Общин

Протокол от работата на комисията и класиране на участниците

Дата: 2020-07-21 10:25:00

Описание:

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в обществената поръчкаДокументи
13472020211107_Протокол по чл. 192, ал. 4 ЗОП.pdf

<-- Обратно към поръчката