Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив

постъпила жалба до КЗК

Дата: 2018-07-09 14:00:00

Описание:

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Уведомяваме Ви, че е постъпила жалба срещу решение № 1000-186 от 11.06.2018 г. на възложителя - кмета на район "Източен" за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив”, която включва  5 /пет/ обособени позиции:

Позиция 1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”;

Позиция 2 –  „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;

Позиция 3 – „Доставка на хляб и тестени изделия”;

Позиция 4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”;

Позиция 5  – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.

С подаването на жалбата до КЗК и Възложителя е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

Предвид гореизложеното, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или до влизане в сила на решението по жалбата, ако е наложена временна мярка съгласно чл. 203, ал. 3 от ЗОП.

 <-- Обратно към поръчката